حراج!

لومیناک 739.7- پالت 500 کیلویی

فروش : 282,510,000 ریال 268,384,500 ریال
چسب گرماذوب مخصوص چین دار کردن کاغذ فیلتر
با خرید دو پالت از این محصول 60 کیلو چسب رایگان دریافت کنید.
کاربردها
چین دار کردن کاغذ فیلتر
دمای کاربری
190-210 درجه سانتیگراد
زمان تثبیت
2-3 ثانیه
زمان باز
10-20 ثانیه
دانسیته

تعداد بازدید

بازدید کل بازدید روزانه