چسب های وکیوم ممبران

شهبازی 0 84 رتبه مطلب: بدون رتبه

از زمانی که استفاده از MDFبعنوان اوراق فشرده چوبی با قابلیت ابزار خوری با استفاده از CNCو ایجاد طرح روی آن و روکش کردن صفحات خام ام دی اف با روکش PVCبا قابلیت طرح و رنگ متنوع آن و ورود پرسهای ممبران وکیوم به این صنعت انقلاب عظیمی در خصوص تنوع طرح و رنگ ایجاد شد.

RSS
12345

تعداد بازدید

بازدید کل بازدید روزانه