زمان نگهداری و شرایط انبار کردن چسب ممبران
شهبازی

زمان نگهداری و شرایط انبار کردن چسب ممبران

چسب های ممبران زمان نگهداری (تاریخ مصرف) مشخصی دارند که تا این زمان کارآیی آنها بهینه می باشد. در استفاده از چسب های انبار شده به این نکته باید توجه کرد و چسب های قدیمی تر زودتر مصرف شوند. فرمول بندی چسب ها اغلب به صورتی انجام می شود که در دمای محیط قابل استفاده باشند. در انبار کردن چسب ها، حتماً باید به دمای انبار توجه و دمای آن در محدوده 5 تا 30 درجه سانتیگراد کنترل شود.
چسب هایی مانند چسب های ممبران ضمن منجمد شدن، منعقد شده و دیگر قابل استفاده نخواهند بود.

مطلب قبلی نکاتی در مورد استفاده از چسب های گرماذوب
مطلب بعدی چسب گرماذوب صحافی
162 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

تعداد بازدید

بازدید کل بازدید روزانه