30 شهریور (21 سپتامبر)؛ روز جهانی صلح

احسان صادقی نژاد 0 14 رتبه مطلب: بدون رتبه

ظهور و بروز صلح جهانی، مبتنی بر حُسن نیت، مدارا و احترام به حقوق و منافع متقابل دولتها و ملت ها در چهارچوب منشور ملل متحد، قوانین و الزامات حقوقی و بین المللی و حقوق بشری و نیز اجماع نظر دولتها و کشورها در جهت نهادینه کردنِ صلح جهانی و پرهیز از انحصار طلبی ها و افراطی خواهی است.

21 شهریور؛ روز سینما

احسان صادقی نژاد 0 17 رتبه مطلب: بدون رتبه

بانى ورود نخستين دوربين فيلم‌بردارى و نمايش فيلم به ایران، در سال 1279 شمسی برابر با 1900 میلادی مظفرالدين‌شاه بوده است و نخستين فيلم‌بردار ايرانى نيز ابراهيم ‌خان عکاس‌باشى محسوب مى‌شود.

RSS
12345678910انتها

تعداد بازدید

بازدید کل بازدید روزانه